Etiquetes

mes_vell (1 de 2)
Quant més vell em faig més sé
de passar de banda a banda
els semàfors. Fins i tot,
s’esdevé que de vegades
esdevé que és un plaer
tan intens que cal asseure’m
M.Bauçà
Anuncis