Etiquetes

S’ha acoblat en una creu
esperant que el Crist el salvi.
Jo no em vull acoblar en res
que no sigui la meva ànima
M.Bauçà

Anuncis